Rotavdrag

Rotavdraget gör att du kan få 50% rabatt på din hantverkare, installatörer, målare golvläggare, rörläggare eller plattsättare! Den 1:a juli 2009 var ett datum som hade stor betydelse när det gäller rotavdrag. Från den 1:a juli kan din hantverkare eller installatör att kunna ge dig skatterabatten direkt vid fakturatillfället. Det är viktigt att du själv vet hur mycket ”rotavdrag” som du har spenderat för att slippa obehagliga eftertaxeringar. Det måste dessutom finnas något att kvitta mot, d.v.s. att om du inte betalar skatt i Sverige eller betalar så låg skatt så att ”rotavdraget” överstiger skatten får man problem, eller rättare sagt man får inte utnyttja sitt rotavdrag.

Vilka kostnader är avdragsgilla för ROT-avdrag?

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätt. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som innehavaren av en bostadsrätt själv svarar för enligt bostadsrättslagen. Vad som omfattas beror i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Fakturan från hantverkaren eller installatören måste alltså specificeras där det klart och tydligt framgår vad som är arbetskostnader och vad som inte är arbetskostnader.

Regeringen föreslog satsningar om drygt 8 miljarder kronor för 2009 för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn. Bland annat föreslog regeringen att skatten ska sänkas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader – så kallade ROT-tjänster. Förslaget om ROT-avdrag började gälla från den 8 december 2008. När det gäller svaren på detaljer kring vilka arbeten som omfattas baseras de på praxis under tidigare perioder med ROT-avdrag. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

Rotavdrag 2016?

Kommer vår ”rödgröna” regering att förändra rotavdraget inför 2016?
Eller kommer ”Rotupproret” att få sin röst hörd, så att de som bestämmer tar sitt förnuft till fånga och låter vårt rotavdrag finnas kvar i ”orubbat bo”?

Rotavdrag Fritidshus

Sedan några dagar tillbaka är det fastslaget att ROT-avdraget även omfattar Fritidshus, vilket ju självklart gör att intresset för ett nytt rotavdrag blir ännu mera påtagligt. Det är viktigt att Ni har ”björnkoll” på ägandeförhållande då avdragsrätten är begränsad till 100 000 kr per person och år. Äger Ni gemensamt fritidshuset, villan eller bostadsrätten kan ni således ha hushållsnära tjänster och ROT-arbeten för sammanlagt 200 000 kr per år.
Fakturaunderlag för rotavdrag | ROTAVDRAG.NETFAQ
RotAvdrag Kakelugn [2009-02-23]
En fråga om Rotavdraget är tillämpligt om man vill renovera sin kakelugn dök upp och mitt svar till denna trevliga dam från Uppsala var att alla arbetskostnader i samband med denna renovering var helt OK så länge de höll sig inom ramen för de 100 000 kr som är avdragsgilla per kalenderår. Var dock mycket noga med att fakturan är ordentligt specificerad och att det tydligt framgår vad som är arbetskostnad och, givetvis, att utställaren av fakturan innehar F-skattebevis.

Rotavdrag Garage [2009-02-25]

En herre i övre tonåren (cirka 50) frågar om garaget och arbeten med ett garage kan vara applicerbart när det gäller Rot-avdraget? Garaget är ju en del av fastigheten och nogrannt antecknat och taxerad till Skatteverket så här gäller samma regler som för alla andra projekt, alltså helt OK så länge F-skattebevis finns och att arbetskostnaden är tydligt specificerad på fakturan eller kvittot.

Hur kommer Rotavdraget att påverka hantverkaren? [2009-03-04]

Vid ett besök hos ett lokalt kakel- och plattsättningsföretag (med alla behörigheter) uppkom frågan om hur skall jag som entrepenör veta om kunden (nyttjaren av rotavdraget) inte har använt sin kvot (100 000 kr) och om vem som är den rättmätige ägaren av den aktuella fastigheten?

När börjar ”kontantmetoden” att gälla? [2009-03-08]

Är det bestämt, och från när, att kunden/beställaren bara betalar 50% av arbetskostnaden direkt vid betalnig till utföraren?

Osäkerheten är stor om hur man skall gå tillväga! [2009-03-16]

Tjenare, antar att ni får mycket frågor ang. det här med rotavdraget, vissa dumma och vissa mindre, är ju en djungel att förstå! Jag har förstått att det är arbetskostnaden man får dra av bara etc. men ingår tjänster!? i mitt fall handlar det om slammning och provtryckning av en skorsten resp. lite rördragning runt vedpannan! Sedan är den frågan jag undrar mest om är var ska jag skicka detta och i vilken ordning, ska jag exempelvis göra ett förslag på kostnader och skicka in detta någonstans innan eller skickar man in det efter arbetet är utfört och ”håller tummarna”

Renovering – Hur funkar det med planerings- och rittjänster? [2009-03-23]

Hej, jag ska renovera mitt kök och i samband med det planera om mitt etta till en två eller 1,5. Jag skulle behöva ta hjälp av någon arkitekt eller liknande för att få hjälp med att rita om mitt boende. Innefattas en sådan tjänst av rot-avdraget?

Renovering – Hur funkar det med planerings- och rittjänster? [2009-04-01]

Min fråga är: Får utländsk medborgare som har fritidshus här i Sverige också
nyttja förmånen med rotavdrag?
Har det någon betydelse om han har inkomst här i Sverige eller utomlands?

Ny trappa eller trapprenovering? [2009-05-11]

Kan jag utnyttja rotavdraget om jag köper en ny trappa?
– Här får du svaret gällande rotavdrag och trappor.

Rotavdrag Fönster och fönsterbyte [2009-05-11]

Om jag skall byta fönster, i vilken utsträckning kan jag använda rotavdraget?
Vad skall jag tänka på? /Pelle
– Här finns mer info om rotavdrag och Fönster

Hushållsnära tjänster sammanräknas med ROT-avdraget?