Från 50 % till 30 % i avdragsrätt…

När det blir försämringar i en skattereform, som t.ex. ROT och RUT, brukar folk i gemen inte bli speciellt nöjda och instinktivt leta efter andra alternativ som t.ex. att anlita någon hantverkare ”svart”. Med svart menas att man kommer överens om ett fast pris eller en timpeng och att man ger hantverkaren pengarna ”rakt ner i fickan”, utan att skicka någon faktura eller att blanda in staten/skatteverket.

Hur tänkte man nu, med rotavdraget?

Man kan ju stilla undra hur man tänkte? Tänkte man överhuvudtaget? Förmodligen resonerade man att om vi sänker avdragsrätten med 20 % så sparar vi dessa ”kostnader” och stärker statskassan med 5,77 miljarder kronor. Att resonera på detta sätt är naivt och ogenomtänkt. Uträkningen stämmer säkert om man tror att alla andra faktorer är konstanta men svartjobben kommer att öka kraftigt vilket då innebär att det naggas på det som man har tänkt att spara och dessutom kommer staten inte få in löneskatt och sociala avgifter i samma utsträckning som under 2015.

Försämringar i Rotavdraget

Källa: Regeringen

Jobben kommer dessutom att bli sämre gjorda då det går att tjäna mer pengar om man slarvar. Denna förändring av en fungerande och omtyckt reform var det dummaste som den rödgröna regeringen har åstadkommit, hittills. Det kommer säkert fler ogenomtänkta förslag som man försöker att få majoritet för i riksdagen. Vad säger man? Dom räknar som fan läser bibeln…

Effekterna av försämrat rotavdrag

Vad har då effekterna blivit av det försämrade rotavdraget? Man kan ju konstatera, även om hela 2016 inte finns medräknat, att det inte har blivit fler arbetstillfällen på grund av det minskade avdraget…