Rotavdrag vid byte av fönster

Ett fönsterbyte på en normalstor villa brukar innebära att man byter ut mellan 10-15 fönster. Det kan även vara någon eller några fönsterdörrar / altandörrar i detta antal. Rotavdrag fönster priser fönsterbyte

Vad kostar det då att byta ut alla fönster och då vill man ju givetvis ha ett pris där nedmontering, bortforsling av alla gamla fönster är inkluderat i priset.

Nu beror det ju lite på vilken prisnivå man vill lägga sig på, men om man förutsätter att man inte vill ha det allra billigaste och inte det mest exklusiva så kan man kalkylera enligt följande;
Att den totala kostnaden för alla fönster och fönsterdörrar, plus all arbetskostnad minus en skattereduktion om 30 % (ändrat från 50 %) på totala arbetskostnaden blir ungefär 5 000 kronor per fönster netto/netto.

Om du t.ex. har 14 fönster eller fönsterdörrar kommer det totala ”kalaset” således att kosta Er cirka 115 000 kr efter rotavdraget. Det är svårt att rekommendera någon speciell aktör som är bäst lämpad att utföra ett eventuellt fönsterbyte på just Er villa men ett bra tips är att åtminstone kolla med 3 olika fönsterleverantörer och låta dessa 3 lämna någon form av bindande offert. Kolla även vad som skrivs på nätet och inte minst, kolla statistiken för anmälningar till Allmänna reklamationsnämden, ARN. Råd & Rön har sammanställt en lista på företag som ”skiter i rekommendationerna från ARN”. Kräver inloggning / prenumeration.

rotavdrag fönster fönsterbyte

Kanske behöver man lite hjälp med att läsa och jämföra de olika fönsterofferterna och förmodligen har du någon ”hantverkare” / allmänt kunnig person i din bekantskapskrets som kan se till att du jämför äpplen med äpplen.