Värmepump

Rotavdrag värmepump

Funderar du över att byta ut din värmepump? Låt då en auktoriserad installatör hjälpa dig med din värmepumpsinstallation? När det gäller rotavdrag och värmepumpar så är detta godkänt för skattereduktion. Detta ROT-avdrag är utformat på ett liknande sätt som avdraget förRotavdrag Värmepump Installation rot-relaterade tjänster, d.v.s. 30 % av totala kostnaden för arbetet. Maxbeloppet är 100 000 kr per år/person, vilket innebär att man sammanlagt, om man är två personer som äger fastigheten, kan anlita en firma som installerar t.ex. en bergvärmepump och där den totala, sammanräknade arbetskostnaden uppgår till hela 200 000 kr. Här räknar man kalenderår!

Det måste finnas ett ”skatteunderlag”

Total skattereduktion, för två personer skrivna på fastigheten kan innebära en total skattereduktion under ett om hela 60 000 kr. Detta ROT-avdrag gäller ägare av småhus, fritidshus samt bostadsrättsinnehavare. Installatören som utför arbetet med din nya värmepump, ska ha en giltig F-skattesedel. Du som skall ta del av skattereduktionen måste ha betalt in skatt så att det finns något att göra avdrag ifrån.
Spara alla fakturor och underlag!
Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alltid samtliga fakturor. Om det handlar om bergvärme, frånluftsvärme, luft-vatten eller luft-luft har egentligen ingen som helst betydelse men kolla ändå med installatören innan ni drar i gång ett sådant omfattande projekt som det är att byta ut en värmepump. Kolla gärna in alla värmepumpar på Energiportalen.