Värmepump

Rotavdrag värmepump

Funderar du över att byta ut din värmepump och låta en installatör hjälpa dig med en värmepumpsinstallation? Detta ROT-avdrag är utformat på ett liknande sätt som avdraget föRotavdrag Värmepump Installationr hushållsnära tjänster, d.v.s. 30 % av totala kostnaden för arbetet. Maxbeloppet är 100 000 kr per år/person, vilket innebär att man sammanlagt, om man är två personer som äger fastigheten, kan anlita städfirmor, barnpassning, installatörer och hantverkare för 200 000 kr under ett och samma kalenderår och då sammanlagt få en skattereduktion om 60 000 kr. Detta ROT-avdrag gäller ägare av småhus, fritidshus samt bostadsrättsinnehavare. Installatören som utför arbetet med din nya värmepump, ska ha en giltig F-skattesedel.
Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara samtliga fakturor. Om det handlar om bergvärme, frånluftsvärme, luft-vatten eller luft-luft har egentligen ingen som helst betydelse men kolla ändå med installatören innan ni drar i gång ett sådant omfattande projekt som det är att byta ut en värmepump.