Ventilation

Rotavdrag Ventilation

Har du dålig luft? Är ditt ventilationssystem gammalt och behöver bytas ut? Använd ROT-avdraget! En vuxen människa äter cirka 1 kilo föda, dricker cirka 3 liter vätska och andas in cirka 25 000 liter luft per dag. Rotavdrag ventilation Bacho Minimaster

Vi som bor i Sverige, vistas 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden i hemmet eller huset. Enligt Statens Strålskyddsinstitut dör 500 personer, varje år, av dålig luft inomhus vilket som oftast har sin orsak i dålig ventilation. Barn som bor i hus med dålig ventilation löper ända upp till dubbelt så stor risk att drabbas av astma och allergier jämfört med barn i hus med bra ventilation.

Frågan man då ställer sig är – Är vår inomhusluft viktig? Svaret är otvetydigt JA! Ett väl fungerande, korrekt installerat ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft, fukt och lukt. Luften blir mycket hälsosammare att andas och du och din familj mår bättre helt enkelt. Man kan, utan att överdriva, påstå att en effektiv och bra ventilation ger en högre livskvalité.

Vad bör man tänka på?

Några saker som man bör tänka på, när man skall byta ut eller renovera sin ventilation eller ventilationssystem är att man alltid använder fackfolk, som har en gedigen erfarehet av att föreslå lösningar och utrustning som passar in i din miljö och som dessutom kan utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt. Att företaget som man tänker anlita innehar F-skatt (ingen F-skatt inget ROT-avdrag) och att man har erfarenhet av liknande uppdrag som det som du håller på att ”gå i gång” med. Det kan även vara en fördel om företaget i fråga kan lämna referenser på liknande uppdrag som man har utfört och som du kanske till och med kan få ta kontakt med för att bilda dig en uppfattning om hur det aktuella företaget sköter sig i verkligheten. Är företaget etablerat?

ROTAVDRAG .NET rekommenderar varmt;
Bostadsventilation i Väst AB som bevisligen kan sitt arbete mycket väl och som dessutom överlämnar sin installation på ett informativt och korrekt sätt och där intet spår av gamla uttjänta detaljer eller annat kunde upptäckas. Till och med städat! Vi är självklart mycket nöjda med arbetet som har utförts!

Bolagsinformation och F-skatt